Den Alfred Oppenheimer war am Sammellager Pafemillen an huet als eenzege vu senger Famill iwwerlieft.
Update: 08.12.2021