D'Auto-Pédestren, esou ewéi de Numm et schonns seet, si geduecht, fir ma Auto unzekommen, an dann zu Fouss (pédestre) weiderzegoen.
Update: 07.12.2021