Important information on settling in Luxembourg. Важлива інформація про перебування в Люксембурзі.

Accessing the information and news you need in a new country is not always easy. On this page you will find links to all of the most important information upon arriving in Luxembourg.

Отримати необхідну інформацію та бути в курсі всих нових в новій країні не завжди легко.  На цій сторінці ви знайдете посилання на всю актуальну інформацію після прибуття до Люксембургу, а також щоденні новини українською мовою завдяки нашому партнеру НТВ.

Sources of information for your stay in Luxembourg / Джерела інформації для вашого перебування в Люксембурзі.

News / Новини
In addition to the daily news video in Ukrainian (above), RTL offers news around the clock in English (RTL Today), French (RTL 5Minutes), and Luxembourgish (RTL.LU). We also have an English radio channel (RTL Today Radio) with music, live shows, and short news updates. The news updates can also be replayed on RTL Play.

Окрім щоденного відео новин українською (вище), RTL пропонує цілодобово новини англійською (RTL Today), французькою (RTL 5 minutes) та люксембурзькою (RTL.LU).  Ми також маємо англійський радіоканал (RTL Today Radio) з музикою, живими шоу та короткими новинами.  Оновлення новин також можна знайти на RTL Play.

Official/government information / Офіційна інформація від уряду
The Ministry of Foreign and European Affairs has made important information for new arrivals available in Ukrainian, as well as English, and French. RTL Today has also created an extensive overview of important contact points (in English).

Міністерство закордонних та європейських справ оприлюднило важливу інформацію для новоприбулих українською, а також англійською та французькою мовами.  RTL Today також створив широкий огляд важливих контактних точок (англійською мовою).

Information on life in Luxembourg / Інформація про життя в Люксембурзі
RTL Today has an extensive guide, in English, to life in Luxemburg, titled Luxembourg Insider. Here you will find information Luxembourg's education system (also see this article), family and school with advice for days out, healthcare, introductory Luxembourgish language classes, local events and traditions, and more.

RTL Today має розширений довідник англійською мовою про життя в Люксембурзі під назвою Luxembourg Insider.  Тут ви знайдете інформацію про систему освіти Люксембургу (також дивіться цю статтю), з порадами як провести вихідні для родиниохорону здоров’я, вступні заняття з люксембурзької мової, місцеві події,традиціїтощо.

Luxembourg's Ukrainian community / Українська громада Люксембургу
Ukraine Consulate / Консульство України
Website / веб-сайт
Phone /Телефон : +352 25 22 99
Location / Місцезнаходження/адреса: 6, avenue des Archiducs, L-1135, Luxembourg.

LUkraine - Ukrainian Community in Luxembourg / Українська громада Люксембургу
Website /  веб-сайт

This association provides information for Ukrainians in Luxembourg, as well as residents who wish to help. They have also published a page with information for Ukrainians arriving in Luxembourg.

Ця асоціація надає інформацію для Українці в Люксембурзі, а також жителі які бажають допомогти.  Вони також опублікували сторінку з інформацією для українців, які прибувають в Люксембурзі.

Facebook 
Ukrainians in Luxembourg / Українці в Люксембурзі

More information and useful links to community sources and official sources can be found in our longer article with information for Ukrainian refugees (in English).

Більше інформації та корисні посилання на

джерела спільноти та офіційні джерела можна в нашій більш об‘ємній статті з інформацією для переселенців з України.(англійською мовою)