Need some words to please a Luxembourgish speaker? Our colleagues over at 5minutes (not that they were quicker, we're also less capable) put together a little lexicon of essential (well, that is debatable) phrases for the festive season.

"The Luxembourg language is not in danger", Luc Marteling, director of the "Zentrum fir d'Lëtzebuerger Sprooch" confirmed last June.

Well, has Mr Marteling ever heard an expat trying to wish somebody a lovely Christmas with rough Luxembourgish skills? Don't worry folks, we've got you covered for this year...

To minimalise any risk of embarrassment, this lexicon of phrases was even validated by Mr Marteling himself.

Phrases you should know

 • Merry Christmas! Schéi Chrëschtdeeg!
 • Five, four, three, two, one...Happy New Year! Fënnef, véier, dräi, zwee, eent ... e schéint neit Joer!
 • Lots of happiness for the New Year! Vill Gléck am neie Joer!
 • And above all: good health! A virun allem eng gutt Gesondheet!
 • What's your WiFi password? Wéi ass Äre Wifi-Code?
 • Pass me the cremant: Gëff mer de Cremant! / Schëtt mer nach Cremant no.
 • Oh, real champagne! O, richtege Schampes!
 • But where are they? (if your invitees are late) Ma wou bleiwen déi dann?
 • May I get up from the table? Däerf ech vum Dësch opstoen?
 • I've missed you all so much Dir hutt mir immens gefeelt / Ech hunn iech ganz vill vermësst 
 • Oh thank you, that really wasn't necessary... O merci, dat hätt awer net misse sinn …
 • Now we're playing a game! Elo spille mer e Spill!
 • Fetch the tablet and call your grandmother Huel den Tablet a ruff d’Boma un
 • 2021 can't be worse 2021 kann egal wéi net méi schlëmm ginn
 • Stop force-feeding your dog! Haalt op, den Hond ze fidderen (e verfrësst sech nach)
 • I'm so happy with you Ech sinn immens frou mat iech

Following expression at own risk

 • And you, will you take the vaccine? An dir, loosst dir Iech impfen?
 • The doorbell. Can't be the police? Et huet geschellt. Et ass jo sécher net d'Police.
 • Noctural noise? What noise? Kaméidi an der Nuecht? Wéi e Kaméidi?
 • Looking forward to the end of the crisis! Mir freeën eis op d’Enn vun der Kris
 • But no, I wanted a PS5! Ma nee, ech wollt eng PS5!
 • Grandma and Grandpa, you're going to eat in the kitchen, it's safer Boma a Bopa, dir iesst an der Kichen, et deet mer leed, mä dat ass méi sécher!

Good replies for mom and dad:

 • Oh heck, we completely forgot about Covid when putting the money in your envelopes, you will have them next Christmas. Sorry, it’s safer! Kredjëft, mir hunn net un de Covid geduecht wéi mir är Suen an d'Enveloppe geluecht hunn, da kritt dir se den nächste Chrëschtdag, et deet eis Leed mä dat ass méi sécher!
 • I like Greta Thunberg Ech fannen d’Greta Thunberg gutt.
 • I never go to this butcher Ech ginn ni bei dee Metzler
 • Are you pregnant? / No, the gyms are closed, idiot! Erwaarts du? / Bass du schwanger? Nee, d’Sportshale sinn zou, du Blani!
 • What are you doing in the holidays? Wat méchs de an der Vakanz?
 • Oh, a personal development book! You really shouldn't have... O, e Buch iwwer déi perséinlech Entwécklung! Dat hätt wierklech net misse sinn ...
 • It's almost 9pm, you should leave now Et ass geschwënn 9 Auer, dir musst elo goen.